DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

En caso de algunha preocupación ou queixa sobre a posible violación dos dereitos de propiedade intelectual, complete o seguinte formulario para identificar con especificidade os dereitos que se alegan e os produtos acusados.